Fitness

 

Hieronder volgt - zij het niet beperkend - een overzicht van onze diensten op het gebied van boekhouding.

 

Het verwerken van de boekhoudstukken

Voor klanten die niet zelf over een boekhoudprogramma beschikken of niet zelf de boekhouding wensen te voeren, kunnen wij de ganse boekhouding (aan- en verkoopfacturen, financiële verrichtingen, loonverwerking, enz.) verzorgen.

 

De Btw-aangifte

Het is mogelijk dat de klant zelf voor de verwerking van de boekhoudstukken zorgt, maar het opmaken van de Btw-aangifte overlaat aan ons kantoor.

 

Het controleren van de boekhouding

Staat de klant zelf in voor het ingeven van de stukken, dan wordt ons de controlerende opdracht toevertrouwd. Dit houdt ondermeer in:

  • het nazicht van de diverse boekhoudposten in balans en resultatenrekening
  • controle van de geboekte bedragen naar rekening en opportuniteit
  • nazicht van klanten en leveranciers inzake openstaande bedragen, dubbele boekingen, enz.
  • correcties i.v.m. foutieve boekingen, loonboekingen, e.d.

 

Het opstellen van de balans en de jaarrekening

Ons kantoor stelt een ontwerpjaarrekening op die het bestuursorgaan voorlegt aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders.
Binnen de maand na de algemene vergadering moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 


 

Adviesdiensten

 

Adviesdiensten

 

Adviesdiensten

 

Audit & Rapportering

 

Boekhouding

 

Boekhouding

 

Tax & Legal

 

Tax & Legal